Privacy Verklaring

Photo Digital respecteert de privacy van bezoekers van de website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zo zorgvuldig wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Door het gebruik van deze website, gaat u automatisch akkoord met de inhoud van deze privacy verklaring.

Vastleggen en verwerking van gegevens

Door het gebruiken van onze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dit kunnen persoonsgegevens zijn. Persoonsgegevens kunnen zowel op actieve als passieve wijze worden verstrekt. Actief verstrekte gegevens zijn de gegevens die u zelf op de website invult of bijvoorbeeld per e-mail naar ons toestuurt. Daarnaast worden er op de website gegevens automatisch opgeslagen, soms zonder dat u zich daarvan bewust bent. In dat geval gaat het om passief verstrekte gegevens. In deze privacy verklaring vindt u welke passief en actief verstrekte gegevens er precies worden verwerkt en voor welke doeleinden.

Op deze website zullen wij niet automatisch persoonlijk identificeerbare informatie over u verzamelen zoals uw naam, adres, e-mailadres, etc.

U kunt echter wel vrijwillig persoonlijke gegevens aan ons bezorgen door:

 • een e-mail te sturen met daarin persoonlijke gegevens en/of foto’s van u;
 • het invullen en versturen van ons contactformulier;
 • ons te bellen.

Wilt u niet dat er persoonlijke gegevens van u door ons worden verzameld, zorg er dan voor dat u deze gegevens niet naar ons verstuurt of telefonisch aan ons doorgeeft. Wanneer u ons persoonlijke informatie bezorgt dan geeft u ons toestemming om deze gegevens op te slaan en te gebruiken. 

De volgende persoonsgegevens kunnen door ons worden verwerkt:

 • voor- en achternaam;
 • bedrijfsgegevens;
 • adresgegevens;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • geboortedatum;
 • foto’s.

Voor welk doel worden de gegevens verwerkt

 • uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele wijziging daarvan;
 • uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en geboortedatum worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen, een nieuwsbrief, acties en informatie over diensten en activiteiten van Photo Digital;
 • foto’s worden gebruikt om deze te presenteren in ons portfolio, op Social Media en op onze website. Foto’s worden hier alleen voor gebruikt als u ons hiervoor toestemming hebt gegeven.

Niet-persoonlijke informatie wordt automatisch verzameld

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen er automatisch (d.w.z. niet door registratie) anonieme of geaggregeerde gegevens verzameld worden van niet-persoonlijke aard (bv. het type internetbrowser, het type computerbesturingssysteem; de domeinnaam van de website die u voordien hebt bezocht; het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die u er doorbracht en de pagina’s die u hebt bekeken). Deze informatie kan gebruikt worden om het gebruik van onze website te analyseren en om de inhoud ervan te verbeteren en permanent te optimaliseren. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te minimaliseren en anoniem te laten.

Bescherming van uw gegevens

 • Ter bescherming van uw persoonsgegevens en foto’s heeft Photo Digital passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
 • Persoonlijke gegevens worden niet zonder toestemming verstrekt aan derden. De enige uitzondering hierop is dat we informatie kunnen delen met overheidsinstanties. We kunnen dit echter enkel doen wanneer dit toegestaan of vereist is door de wet.

Facebook, Instagram en Google+

Op deze website zijn links  aanwezig om onze bedrijfspagina’s te kunnen bezoeken op de sociale netwerken Facebook, Instagram en Google+. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code. Deze code kan onder meer een cookie plaatsen. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruik maakt.

Bewaartermijn

Photo Digital verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens voor onbepaalde tijd.

Inzagerecht, verwijdering, klachten en vragen

 • Op verzoek en na afdoende legitimatie kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te laten verwijderen. Photo Digital zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen twee weken na ontvangst hierover informeren.
 • Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u uw bezwaar richten aan Photo Digital schriftelijk of via ons e-mailadres: info@photo-digital.nl.
 • Indien u klachten heeft over de wijze waarop Photo Digital uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, dan kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunnen worden gericht aan Photo Digital schriftelijk of via ons e-mailadres: info@photo-digital.nl.

Kinderen

Kinderen mogen geen persoonlijke informatie naar de website van Photo Digital verzenden zonder de toestemming van hun ouders of voogd. Photo Digital moedigt alle ouders of voogden aan om hun kinderen te leren hoe ze op een veilige en verantwoordelijke manier kunnen/moeten omgaan met hun persoonlijke informatie tijdens het surfen op het internet.

Veiligheid

Photo Digital neemt voorzorgsmaatregelen om de veiligheid van uw persoonlijke informatie zoveel mogelijk te garanderen en levert inspanningen om ze nauwkeurig te houden. Wij streven ernaar uw informatie nauwgezet te beschermen tegen verlies, vernietiging, vervalsing, manipulatie en onbevoegde toegang tot de gegevens.

Wijzigingen privacy verklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.